Dofinansowania do centralnego ogrzewania i kolektorów słonecznych

Dotacje do ogrzewania

W ostatnich latach w Polsce notuje się coraz więcej działań pro-ekologicznych mających na celu uniknięcie emisji CO2poprzez zwiększenie produkcji energii cieplnej ze źródeł odnawialnych. Realizowane jest to poprzez programy ekologiczne których organizatorem jest głównie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Programy gwarantują pomoc finansową dla klientów indywidualnych oraz wspólnot mieszkaniowych na realizację inwestycji ekologicznych. Dopłaty mają zachęcić inwestorów do zastosowania odnawialnych źródeł energii we własnych gospodarstwach domowych.

Jakie mamy programy ekologiczne dofinansowania do ogrzewania:

- 45 % dotacji na kolektory słoneczne

- Program Ograniczenia Niskiej Emisji

- Dotacje gminne

- Dopłaty do domów energooszczędnych

Dla kogo dopłaty?

Dopłaty przyznawane są nie tylko inwestorom, którzy zdecydowali się na nowe instalacje kolektorów słonecznych lub pomp ciepła, ale też zmodernizowali lub wymienili dotychczasowe źródło ciepła, zastępując go bardziej ekologicznym.

Uzyskanie jednego dofinansowania na to samo źródło nie musi wykluczać drugiej możliwości dofinansowania. Dlatego udział w kilku programach jednocześnie jest ustalany indywidualnie.

f