Dopłaty z urzędu miasta i gminy do ogrzewania

Dotacje z urzędu miasta i dopłaty gminne do ogrzewania

W niektórych gminach w Polsce działają programy ekologiczne, które udzielają dopłat dla mieszkańców, którzy zdecydowali się na instalację kolektorów słonecznych, pomp ciepła bądź też zmodernizowali lub wymienili dotychczasowe źródło ciepła, zastępując go bardziej ekologicznym.

Dla kogo dopłaty?

Do takiej dotacji uprawnione są osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania jednorodzinnym lub wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym w którym ma służyć zakupione urządzenie, wspólnoty mieszkaniowe oraz osoby prawne niedziałające w celu osiągnięcia zysku.

Ile można uzyskać dofinansowania?

W każdej gminie dotacje celowe są ustalane indywidualnie, dlatego należy skierować się do Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy i zapytać o środki finansowe na urządzenia ekologiczne.

Wysokość dofinansowania jest ustalana dla danej gminy lub miasta indywidualnie i zazwyczaj kwota dopłaty jest nie większa niż połowa kosztów urządzenia.

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać dofinansowanie?

Dotację można otrzymać po wykonanym montażu i należy złożyć w Urzędzie Miasta lub Gminy następujące dokumenty:

- Wniosek o przyznanie dotacji na urządzenie ekologiczne

- Faktura VAT

- Protokół odbioru zamontowanego urządzenia ekologicznego

- Certyfikat urządzenia ekologicznego

Inwestorzy, którzy zmodernizują system grzewczy mogą składać wnioski o dotację do końca bieżącego roku po zakończeniu inwestycji.

Na co udzielane są dopłaty?

Dopłaty najczęściej udzielane są na kotły (w instalacjach opartych o proces spalania), piece elektryczne i węzeł cieplny (w instalacjach zaopatrywanych w ciepło sieciowe), a także kolektory słoneczne i pompy ciepła.

Ponadto osoby, które planują zastąpienie tradycyjnych urządzeń węglowych nowoczesnym kotłem na paliwo stałe (np. na ekogroszek, pelet drzewny), mogą otrzymać dotację do kosztów urządzeń, które posiadają odpowiedni certyfikat. Musi z niego wynikać, że urządzenie jest niskoemisyjne i spełnia wymogi regulaminu.

Szczegółowe informacje na temat dotacji można uzyskać w odpowiednim do miejsca zamieszkania Urzędzie Miasta lub Gminy.

f