Gazowy kocioł kondensacyjny Vitocrossal 300
Vitocrossal 300
Vitocrossal 300 jest jednym z najlepszych produktów wśród stojących, gazowych kotłów kondensacyjnych. Idealnie nadaje się do rozbudowanych układów centralnego ogrzewania. Jest bardzo wydajny. Dzięki wbudowanemu palnikowi gazowemu MatriX uzyskuje się wysoką sprawność grzewczą (do 109%).
Orientacyjny koszt produktu: 22.500 zł netto

Stojący kocioł gazowy kondensacyjny
o najwyższym standardzie technicznym,
szczególnie do zastosowania
w rozbudowanych układach
centralnego ogrzewania.

Znamionowa moc cieplna: 26 do 60 kW

Vitocrossal 300 jest jednym z najlepszych produktów o najwyższej jakości wśród stojących, gazowych kotłów kondensacyjnych.Kombinacja powierzchni wymiany ciepła Inox-Crossal z palnikiem gazowym MatriX stanowi kamień milowy w rozwoju techniki grzewczej Viessmann – nadzwyczajna efektywność pozwala znacznie oszczędzić na kosztach ogrzewania, przy jednocześnie minimalnych emisjach substancji szkodliwych do atmosfery.

Długą i niezawodną eksploatację oraz niższe nakłady na konserwację kotła zapewnia powierzchnia wymiany ciepła Inox-Crossal z kwasoodpornej stali szlachetnej. Ciepło kondensacji jest w pełni wykorzystane dzięki samooczyszczaniu wymiennika, które spowodowane jest przez kondensat spływający pionowo po jego gładkiej powierzchni. Przy swojej konstrukcji pionowo rozmieszczonych powierzchni wymiany ciepła Vitocrossal 300 szczególnie intensywnie wykorzystuje ciepło kondensacji spalin. Dlatego jego sprawność dochodzi do 109 procent w rzeczywistych warunkach pracy.

Palnik MatriX z układem kontroli spalania Lambda Pro Control automatycznie dopasowuje swoją pracę do zmieniającej się jakości gazu i gwarantuje zawsze maksymalne wykorzystanie paliwa, niezależnie od rodzaju zastosowanego gazu.
Zamknięta komora spalania (do 60 kW)
Kotły Vitocrossal 300 mogą pracować z zamkniętą komorą spalania, przy mocy do 60 kW, czerpiąc powietrze do spalania z zewnątrz, co pozwala na dużą dowolność usytuowania kotła kondensacyjnego wewnątrz budynku.
Dla większego zapotrzebowania na ciepłoVitocrossal300 dostępny jest również w zakresie mocy od 87 do 142 kW (dla dużychmocy nawet do 978 kW).

Przegląd zalet:
- Stojący gazowy kocioł kondensacyjny, 26 do 60 kW
- Sprawność znormalizowana do 109%
- Korpus kotła o dużej pojemności wodnej, z powierzchniami grzewczymi
Inox-Crossal z wysokogatunkowej stali kwasoodpornej, zapewniający efektywne wykorzystanie ciepła kondensacji
- Wzmocniony efekt samooczyszczania się wymiennika Inox-Crossal dzięki gładkim powierzchniom ze stali nierdzewnej.
- Modulowany palnik gazowy MatriX zapewniający cichą pracę z bardzo niską emisją szkodliwych substancji oraz wysoką sprawność zarówno dla gazu ziemnego, jak i płynnego (do mocy 35 kW).
- System Lambda Pro Control rozpoznający automatycznie każdy rodzaj zastosowanego gazu, reguluje ciągle skład mieszanki gazowo–powietrznej.
- Dobre zdolności regulacyjne i bezpieczne przekazywanie ciepła dzięki obszernemu płaszczowi wodnemu i dużej pojemności wodnej.
- Prosty w obsłudze regulator Vitotronic 200 z czytelnym menu tekstowym i graficznym oraz funkcją pomocy
- Możliwość pracy z otwartą lub zamkniętą komorą spalania (do 60 kW)
- Wysokie ciśnienie tłoczenia spalin na króćcu wylotowym pozwala na stosowanie długich przewodów doprowadzających powietrze do kotła i odprowadzających spaliny.

Dane techniczne:

Vitocrossal 300 typ CU3A – stojący, gazowy kocioł kondensacyjny

Znamionowa moc cieplna (50/30°C) kW 5,2 – 26 7 – 35 12 – 45 12 – 60
Znamionowa moc cieplna (80/60°C) kW 4,7 – 23,5 6,3 – 31,7 10,9 – 40,8 10,9 – 54,3
Długość mm 684 684 801 801
Szerokość mm 660 660 660 660
Wysokość mm 1 562 1 562 1 562 1 562
Ciężar kg 122 125 155 160
Pojemność wodna kotła litry 51 49 86 82

Vitocrossal 300 typ CM3 – stojący, gazowy kocioł kondensacyjny

Znamionowa moc cieplna (50/30°C) kW 29 – 87 38 – 115 47 – 142
Znamionowa moc cieplna (80/60°C) kW 27 – 80 35 – 105 43 – 130
Długość mm 1 025 1 025 1 025
Szerokość mm 690 690 690
Wysokość mm 1 865 1 865 1 865
Ciężar kg 253 258 261
Pojemność wodna kotła litry 116 113 110
f