KS200 TLP AC Hewalex
KS200 TLP AC
Płaskie kolektory słoneczne KS2000 TLP AC są stosowane w systemach podgrzewania ciepłej wody użytkowej i wody basenowej oraz wspomagania ogrzewania c.o. Zastosowanie aluminiowej płyty absorbera, zamiast miedzianej, pozwala znacznie zmniejszyć ciężar i koszty zakupu. Cena obejmuje zestaw solarny dla 2-4 osób z zasobnikiem c.w.u.
Orientacyjny koszt produktu: 7500 zł netto

Płaskie kolektory słoneczne KS2000 TLP AC są stosowane w systemach podgrzewania ciepłej wody użytkowej i wody basenowej oraz wspomagania ogrzewania c.o. Zastosowanie aluminiowej płyty absorbera, zamiast miedzianej, pozwala znacznie zmniejszyć ciężar i koszty zakupu.

Trwałość i niezawodność

Zwiększona grubość blachy aluminiowej 0,40 mm, w porównaniu do standardowej grubości blach miedzianych 0,20 mm, rekompensuje w pełni niższą przewodność cieplną aluminium w stosunku do miedzi. obudowa wykonana z giętego profilu aluminiowego zapewnienia stabilność konstrukcji. Pokrycia absorbera warstwą BlueTec produkowaną na bazie tlenków tytanu i krzemu, gwarantuje długotrwałą eksploatację.

Ekonomiczne rozwiązanie

Wykorzystanie szkła strukturalnego zapewnia wysoką przepuszczalność promieni słonecznych. Izolacja  z wełny mineralnej gwarantuje niskie straty ciepła.

Dane techniczne

f