Okresowe przeglądy serwisowe urządzeń grzewczych

Serwis kotła gazowego Vitopend 100-W
Orientacyjny koszt urządzenia: 300 zł netto
Serwis kotła gazowego Vitodens 100/200 do mocy 35kW
Orientacyjny koszt urządzenia: 380 zł netto
Serwis kotła gazowego Vitodens 100/200 powyżej mocy 35kW
Orientacyjny koszt urządzenia: 480 zł netto
Serwis kolektorów słonecznych Vitosol
Orientacyjny koszt urządzenia: 220 zł netto
f