Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

45% dotacji na kolektory słoneczne

Program kolektorów słonecznych z dotacją jest organizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W Polsce działa już od czerwca 2010 r. i od początku cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem gospodarstw domowych. W ramach Programu można otrzymać45% dotacji na zakup i montaż kolektorów słonecznych na potrzeby ciepłej wody użytkowej. Program działa za pośrednictwem banków, które zostały wytypowane w przetargu i mają podpisane umowy o współpracy z NFOŚiGW. Kredyty z dotacją NFOŚiGW będą udzielane do roku 2014, natomiast wypłata dotacji potrwa do końca 2015 r.

Ile można uzyskać?

Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi 45% kapitału kredytu bankowego wykorzystanego na sfinansowanie kosztów przedsięwzięcia. Dofinansowanie może wynieść nawet do 45% brutto kredytu bankowego, ale nie więcej niż 2.250 zł brutto do 1m2 powierzchni kolektora.

Główne założenia programu dopłat:

- Dotacja do 45 % kosztów kwalifikowanych

- Przedmiotem kredytowania są koszty kwalifikowane i niekwalifikowane przedsięwzięcia obejmujące zakup i montaż kolektorów słonecznych wraz z instalacją.

- Kredyt przeznaczony jest dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych z wyłączeniem odbiorców ciepła z miejskiej sieci cieplnej do podgrzewani ciepłej wody użytkowej lub zasilania centralnego ogrzewania.

- Warunki kredytowania ustalane są w wybranym banku.

Co trzeba zrobić żęby otrzymać dofinansowanie?

Wymagania i cała procedura uzyskania dopłaty nie są skomplikowane i składają się z pięciu głównych punktów:

  1. Wybór danego typu kolektora słonecznego Viessmann

  2. Złożenie wniosku o dofinansowanie na zakup do wybranego Banku.

  3. Po akceptacji wniosków przez Bank Inwestor podpisuje umowę kredytu z dotacją z Bankiem.

  4. Inwestor przedkłada w Banku Protokół końcowego odbioru wraz z fakturami oraz innymi dokumentami określonymi w umowie.

  5. Dotację do banku przekazuje NFOŚiGW na podstawie potwierdzenia
    zrealizowania inwestycji. Należy również pamiętać, że od dotacji należy odprowadzić podatek dochodowy

Gdzie się skierować po dofinansowanie?

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał umowę z następującymi bankami:

- Bank Ochrony Środowiska

- Bank Polskiej Spółdzielczości oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze

- SGB-Bank S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze (nastąpiło połączenie GBW S.A. i MBR S.A.)

- Krakowski Bank Spółdzielczy

- Warszawski Bank Spółdzielczy

- Credit Agricole Bank Polska S.A. (d. LUKAS Bank S.A.)

Jakie kolektory kwalifikują się do dotacji?

Najważniejszym wymogiem jest spełnienie wymagań dotyczącym posiadania przez kolektor słoneczny certyfikatu Solar Keymark. Certyfikat ten posiadają wszystkie kolektory słoneczne znajdujące się w ofercie firmy Viessmann.

f