Serwis kolektorów słonecznych Vitosol
Kolektory Vitosol
Orientacyjny koszt usługi: 220 zł netto

Przykłady realizacji czynności na przegląd kolektorów VITOSOL 100-F/200-F/200-T/300-T

Instalacja solarna

Ciśnienie instalacji solarnej przy 30°C
Ciśnienie dla instalacji w stanie wyłączonym.

Wartość liczbowa [bar]

Ciśnienie instalacji solarnej przy 70°C
Ciśnienie dla instalacji w stanie pełnego wygrzania.

Wartość liczbowa [bar]

Sprawdzenie ciśnienia w naczyniu wzbiorczym
Ciśnienie poduszki powietrznej przy opróżnionym czynniku solarnym.

Wartość liczbowa [bar]/Wymieniono

Sprawdzenie stanu pompy solarnej
Czyszczenie z osadów przegrzanego czynnika solarnego.

Wykonano

Sprawdzenie pH czynnika solarnego
Kontrola wzrokowa oraz parametrów chemicznych.

Wartość liczbowa [pH]/Wymieniono

Sprawdzenie przepływu

Wartość liczbowa [l/min]

Kontrola przyłączy elektrycznych
Sprawdzić mocowanie połączeń wtykowych i przepustów przewodów oraz czy przewody nie uległy uszkodzeniu.

Wykonano

Sprawdzenie działania regulatora solarnego
Należy wykonać test przekaźników, sprawdzić prawidłowość realizacji funkcji regulacyjnych

Wykonano

Sprawdzenie zgodności parametrów solarnych
Należy sprawdzić zgodności parametrów solarnych w zależności o nasłonecznienia (np. na termometrach tem zasilania i powrotu, na reg. solarnym temp. w kolektorze i w zasobniku)

 

Sprawdzenie zaworu bezpieczeństwa (opcjonalnie)
Zawór należy sprawdzić, gdy widać oznaki otwierania (np. osady lub krople)

Wykonano/Wymieniono

Sprawdzenie kolektorów i instalacji
Należy sprawdzić kolektory i przewody rurowe pod kątem ewentualnych uszkodzeń lub nieszczelności

Wykonano

Sprawdzenie prądu anody ochronnej
Należy sprawdzić uziemienie zasobnika i działanie anody ochronnej - dotyczy zasobników emeliowanych

Wartość liczbowa [mA]/Brak

Kontrola wzrokowa anody ochronnej (opcjonalnie)
Należy wyciągnąc i sprawdzić anodę ochronną. Przy średnicy zużycia do 10-15mm wymienić na nową. Konieczna wymiana uczczelki na pokrywie kołnierzowej. Dotyczy wyłącznie zasobników emaliowanych.

Wykonano/Wymieniono/Brak

Rewizja zasobnika (opcjonalnie)
Należy sprawdzić wzrokowo stan wewnętrznych powierzchni zasobnika i powierzchni wężownicy. Należy założyć nowe uszczelki pokrywy kołnierzowej.

Wykonano/Brak

Czyszczenie zasobnika (opcjonalnie)
Czyszczenie z osadów kamienia kotłowego wraz z kontrolą powierzchni ochronnej. W razie konieczności należy zastosować środki chemiczne czyszczące. Należy zanotować rodzaj zastosowanego.środka.

Wykonano/Brak

 

f