Gruntowa pompa ciepłą Vitocal 300-G
Vitocal 300-G
Pompa ciepła Vitocal 300-G jest przystosowana do montażu zarówno w nowych jak i modernizowanych budynkach. Zastosowanie technologii sprężarek z elektronicznie sterowanym zaworem rozprężnym oraz systemem RCD (Refrigerant Cycle Diagnostic System) pozwala na usyskiwanie wysokiego współczynnika efektywności COP i mniejsze koszty eksploatacji.
Orientacyjny koszt produktu: 47.200 zł netto

Pompa ciepła (wersja solanka/woda BWC lub woda/woda WWC) zawiera w obudowie urządzenia - pompę obiegową obiegu solanki oraz wody grzewczej, zawór przełączający trybu pracy ogrzewanie c.o./podgrzewanie c.w.u. oraz grupę bezpieczeństwa z możliwością wbudowania elektrycznego przepływowego podgrzewacza wody grzewczej.

Grzanie, chłodznie, podgrzewanie c.w.u.

Pompa ciepła Vitocal 300-G jest przystosowana do współpracy z modułem chłodzenia naturalnego NC-Box lub chłodzenia aktywnego AC-Box.
Pompa ciepła może współpracować z podgrzewaczami pojemnościowymi ciepłej wody użytkowej. Z uwagi na niższe parametry zasilania wodą grzewczą w porównaniu do kotłów grzewczych, zazwyczaj istnieje potrzeba stosowania podgrzewaczy cwu o zwiększonej powierzchni powierzchni wężownicy,  np.  podgrzewacz Vitocell 100-V Typ CVW o pojemności 390 litrów.

Czytelny i prosty w obsłudze regulator Vitotronic 200

Nowy regulator elektroniczny Vitotronic 200 umożliwia m.in. obsługę 3 obiegów grzewczych (w tym z zaworami mieszającymi) , regulację pracy podgrzewu cwu, wody basenowej, załączanie dodatkowego źródła ciepła. W przypadku większych obiektów, możliwe jest stosowanie układów kaskadowych złożonych z maksymalnie pięciu pomp ciepła Vitocal 300-G.

Przegląd zalet:
- Niskie koszty eksploatacji, dzięki wysokim współczynnikom efektywności: wartość COP wg EN 14511 do 4,9 (solanka 0°C/woda 35°C)
- Maksymalna temperatura zasilania do 60°C
- Całorocznie wysoka efektywność w każdym punkcie pracy, dzięki innowacyjnemu systemowi RCD i elektronicznemu zaworowi rozprężającemu
- Bardzo cicha praca < 42 dB(A) dzięki zoptymalizowanej akustycznie konstrukcji urządzenia
- Regulator Vitotronic 200 z bilansowaniem energii
- Rozwiązania Master/Slave z bardzo wysoką elastycznością

f