Dopłaty do budowy domów i mieszkań energooszczędnych

Dofinansowanie do budynków pasywnych

Program realizowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej iumożliwia uzyskanie dopłat do kredytów na budowę lub zakup energooszczędnych budynków.

Ile można uzyskać dopłaty?

Kwota zapowiadanego jednorazowego bezzwrotnego dofinansowania - do 50 tysięcy złotych dopłaty do budowy domu pasywnego oraz do 30 tysięcy złotych do domu energooszczędnego. Dofinansowanie do zakupu mieszkań w budynkach pasywnych – do 16 tysięcy złotych, a w energooszczędnych – do 11 tys. zł brutto.

Program ruszył w tym roku i będzie działał przez kolejne sześć lat (do 2018 roku) Fundusz wesprze indywidualnych inwestorów łączną kwotą 300 mln zł dofinansowując budowę lub zakup planowanych 12 tysięcy domów i mieszkań o niskim zapotrzebowaniu na energię.

Dotacja kierowana jest do osób fizycznych budujących dom jednorodzinny lub kupujących dom/mieszkanie od dewelopera, w tym również od spółdzielni mieszkaniowej. To trzecia oferta, poza dopłatami do zakupu kolektorów słonecznych oraz przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, którą Fundusz wspiera proekologiczne inwestycje osób fizycznych.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

- osoby budujące dom jednorodzinny

- osoby kupujące dom lub mieszkanie do dewelopera (lub spółdzielni mieszkaniowej)

- osoby kupując dom lub mieszkanie w budynku pasywnym – od 16 tys zł

- osoby kupując dom lub mieszkanie w budynkach energooszczędnych – do 11 tys zł.

Koszty kwalifikowane którymi objęta jest dotacja:

- koszty budowy albo zakupu domu jednorodzinnego albo zakupu lokalu mieszkalnego w nowym budynku wielorodzinnym

- koszty projektu budowlanego,

- koszty wykonania weryfikacji projektu budowlanego i potwierdzenia osiągnięcia standardu energetycznego.

Koszty kwalifikowane obejmująte elementy budynku, które prowadza do spełnienia kryteriów Programu Priorytetowego, tj:

- zakup i montażelementów konstrukcyjnych bryły budynku, w tym materiałów izolacyjnych ścian, stropów, dachów, posadzek, stolarki okiennej i drzwiowej,

- zakup i montażukładów wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

- zakup i montaż instalacji ogrzewania,

- zakup i montaż instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej,

Nie zalicza siędo nich kosztów związanych z wykończeniem mieszkania/budynku umożliwiających zamieszkanie.

Wysokość dotacji nie jest uzależniona od wysokości kosztów kwalifikowanych, jednakże nie może przekroczyćich wartości.

Jednorazowe dofinansowanie zostanie wypłacone inwestorom po zakończeniu budowy oraz potwierdzeniu osiągnięcia zakładanych w projekcie oszczędności energii.

Gdzie uzyskać dofinansowanie?

Dotacje będą przyznawane przez przy współpracy z sektorem bankowym. Przekazanie pieniędzy odbywać się będzie bezgotówkowo, w formie dotacji wypłacanej bezpośrednio na konto kredytowe beneficjenta. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia musi nastąpić w terminie do 3 lat od dnia podpisania umowy kredytu.

Kredyt z dopłatą powinien się pojawić w okienkach bankowych w I kwartale 2013 r.

Program zaplanowano do 2018 roku ponieważ dwa lata później (2020 rok) budowanie domów „o niemal zerowym zużyciu energii” stanie się obowiązkiem wszystkich inwestorów w Polsce (na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r.) Wielka Brytania zapowiedziała wprowadzenie tego obowiązku już w 2016 roku. Narodowy Fundusz oferowanymi dopłatami chce przygotować inwestorów, projektantów, wykonawców i producentów materiałów budowlanych, do zaostrzonych wymagań dyrektywy. Program ma stanowić rynkowy impuls do zmiany standardów budowy budynków w Polsce i poza korzyściami finansowymi dla beneficjentów przyniesie znaczący efekt edukacyjny dla społeczeństwa. To pierwszy ogólnopolski instrument wsparcia dla budujących budynki mieszkalne o niskim zużyciu energii.

f