Instalacja i kanały wentylacyjne

Prawidłowo działająca wentylacja jest niezbędna dla zapewniania komfortu w pomieszczeniach. Ma szczególne znaczenie w sytuacji dodatkowych zanieczyszczeń, jak np. dym papierosowy, opary substancji chemicznych, pyły itp.

 

Przegląd zalet:

- kontrolowana wymiana powietrza niezależna od warunków zewnętrznych
- nie ma potrzeby otwierania okien, co zapobiega przeciągom, niweluje hałasy i chroni przed insektami
- powietrze nawiewane do pomieszczeń jest filtrowane
- niwelacja intensywnych zapachów m.in. przy gotowaniu

System przewodów (okrągłe)
Elementy niezbędne do montażu systemu przewodów wentylacyjnych.
Otwory nawiewne i wywiewne (do dachów):
Otwory nawiewne i wywiewne - przegląd elementów.
Otwory nawiewne i wywiewne (do ścian zewnętrznych):
Otwory nawiewne i wywiewne - przegląd elementów
Otwory nawiewne i wywiewne (okrągłe)
Okrągłe otwory wywiewne i nawiewne - przegląd elementów.
f